oprogramowanie

Rozliczanie transakcji walutowych

Rozliczanie transakcji walutowych

Powiązane słowa kluczowe: oprogramowanie, prawnik, radca prawny, usługi prawnicze

(...) Regulacje prawneArt. 30 ust. 2 Ustawy o rachunkowości zakłada, że transakcje zapłaty należności albo zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, używając do tego celu kursu danej waluty stosowanego w tym dniu. Artykuł ten umożliwia również zastosowanie do wyliczeń kursu średniego podanego przez NBP w dniu poprzednim - zasadę tą można stosować jednak jedynie wtedy, gdy użycie do (...)

Dodany przez Dorota Kłak, w dniu 15/10/2015

Dodany przez Dorota Kłak, w dniu 15/10/2015
Copyright ©2019. rev. 4.0. [ ]

kwiecień 2018 listopad 2017 lipiec 2017 lipiec 2016 październik 2015 lipiec 2015 marzec 2015 styczeń 2015 październik 2014