radca prawny

Przedstawiciel podatkowy BSO

Przedstawiciel podatkowy BSO

Powiązane słowa kluczowe: bramorski, bso, kancelaria, podatki, prawnik, prawo, przedstawiciel, radca prawny

(...) Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na rozliczanie VAT-u, ale pilnowanie całej dokumentacji i terminów bywa problematyczne, jeśli nagle pojawia się dużo zleceń i kontraktów. W takich chwilach potrzebna (...)

Dodany przez Andrzej Stroński, w dniu 28/07/2016

Dodany przez Andrzej Stroński, w dniu 28/07/2016

Rozliczanie transakcji walutowych

Rozliczanie transakcji walutowych

Powiązane słowa kluczowe: oprogramowanie, prawnik, radca prawny, usługi prawnicze

(...) wpłaty,- rozchód waluty z tytułu zapłaty zobowiązania - średni kurs danej waluty podany przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania wpłaty lub kurs historyczny.Rozliczenia na rachunkachJeżeli jednak stosujemy do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego kurs średni NBP z dnia poprzedniego, pojawiają się różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i na rozrachunkach. W przypadku stosowania do wyceny (...)

Dodany przez Dorota Kłak, w dniu 15/10/2015

Dodany przez Dorota Kłak, w dniu 15/10/2015

Regulamin sklepu internetowego - co ma zawierać?

Regulamin sklepu internetowego - co ma zawierać?

Powiązane słowa kluczowe: notariusz, prawo, radca prawny

(...) Sklep internetowy musi posiadać własny regulamin. Taka forma regulacji pozwala na to by kupujący miał możliwość zapoznania się z przejrzystymi zasadami dotyczącymi zakupów, zwrotów i reklamacji w danym sklepie. Kupujący musi mieć dostęp do niego przed dokonaniem zakupu. Regulamin winien zawierać kilka istotnych kwestii. Przy jego tworzeniu niezwykle pomocny jest wzór regulaminu sklepu internetowego. Pomoże on napisać zgodny z ustawą o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ) dokument. Zwróci naszą uwagę na istotne elementy tej niezwykle ważnej regulacji, by niczego nie ominąć. Wzór regulaminu sklepu internetowego jest więc jak dekalog. Należy go przestrzegać (...)

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 24/07/2015

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 24/07/2015

Prawo handlowe w Niemczech

Prawo handlowe w Niemczech

Powiązane słowa kluczowe: notariusz, prawo, radca prawny

(...) Prawo handlowe bezpośrednio wywodzi się z norm prawa cywilnego, swoją genezę ma już w Starożytnym Rzymie, dokładnie w klasycznym prawie zobowiązań.  Jego powstanie wiąże się z potrzebą uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W polskim prawie brak pełniej regulacji czynności handlowych. Niektóre z tych czynności, uregulowanych w trzeciej księdze kodeksu cywilnego, są to umowa agencyjna, komisu, spedycji, przewozu, składu.  Stad też w polskiej doktrynie panuje pogląd, że kodeks cywilny w pewniej mierze pełni funkcje kodeksu handlowego.W polskiej nauce prawa, prawo handlowe zaliczane jest do prywatnoprawnej części prawa gospodarczego.Niemieckie Prawo Handlowe zostało po raz (...)

Dodany przez Andrzej Stroński, w dniu 30/03/2015

Dodany przez Andrzej Stroński, w dniu 30/03/2015

Notariusze - czym się zajmują i jak ich wybierać?

Notariusze - czym się zajmują i jak ich wybierać?

Powiązane słowa kluczowe: notariusz, radca prawny, usługi prawnicze

(...) konieczność urzędowego poświadczenia określonego dokumentu, czy też otwarcie testamentu.Praca wykonywana przez notariusza jest bardzo odpowiedzialna. Jest to związane z tym, że wykonuje on swoje zadania jako osoba zaufania publicznego. Notariusz musi czuwać nad tym by przez jego działanie w należyty sposób zostały zabezpieczone prawa wszystkich osób i podmiotów, które uczestniczą w określonej czynności notarialnej wywołującej pewne skutki prawne.Wybierając kancelarię notarialną warto się przede wszystkim kierować opiniami na jej temat (...)

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 12/03/2015

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 12/03/2015

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Powiązane słowa kluczowe: notariusz, prawnik, radca prawny

(...) Usługi prawne na najwyższym poziomie świadczy kancelaria warszawa, którą tworzy zespół profesjonalistów. Charakteryzuje ich kreatywność i zdecydowany sposób działania. Specjaliści posiadają bardzo bogatą i rozległą wiedzę prawniczą oraz doskonałą orientację w przepisach obowiązującego prawa. Każdy z prawnik w 100% angażuje się w realizowane projekty i cechuje się doskonałą organizacją pracy. Dobry prawnik w sposób indywidualny podchodzi do każdej prowadzonej przez siebie (...)

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 19/01/2015

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 19/01/2015

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą?

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą?

Powiązane słowa kluczowe: kancelaria, prawo pracy, radca prawny, usługi prawne

(...) prawa do płatnego urlopu i zwolnienia lekarskiego, a ponieważ umowa zlecenia regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, pracownik często wykonuje swoje obowiązki w czasie dłuższym niż osiem godzin nie otrzymując za to dodatkowego wynagrodzenia. Problemów jest jednak znacznie więcej - umowa zlecenia nie określa wynagrodzenia minimalnego a także obowiązkowego (...)

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 18/10/2014

Dodany przez Marcin Wilczyński, w dniu 18/10/2014
Copyright ©2019. rev. 4.0. [ ]

kwiecień 2018 listopad 2017 lipiec 2017 lipiec 2016 październik 2015 lipiec 2015 marzec 2015 styczeń 2015 październik 2014