Rozliczanie transakcji walutowych


tematyka: usługi prawnicze, radca prawny, prawnik, oprogramowanie

Regulacje prawne

Art. 30 ust. 2 Ustawy o rachunkowości zakłada, że transakcje zapłaty należności albo zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, używając do tego celu kursu danej waluty stosowanego w tym dniu. Artykuł ten umożliwia również zastosowanie do wyliczeń kursu średniego podanego przez NBP w dniu poprzednim - zasadę tą można stosować jednak jedynie wtedy, gdy użycie do wyliczeń kursu faktycznego nie jest zasadne. Zwykle używa się tej formy rozliczania, gdy nie dochodzi do realnej wymiany walut.

Screenshot z programu
Zwykle do celów bilansowych do wyceny transakcji dokonywanych na własnym rachunku walutowych i pochodzących z tytułu rozliczeń z klientami stosuje się poniższe kursy:
- wpływ z tytułu wpłaty należności - średni kurs danej waluty podany przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania wpłaty,
- rozchód waluty z tytułu zapłaty zobowiązania - średni kurs danej waluty podany przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania wpłaty lub kurs historyczny.

Rozliczenia na rachunkach

Jeżeli jednak stosujemy do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego kurs średni NBP z dnia poprzedniego, pojawiają się różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i na rozrachunkach. W przypadku stosowania do wyceny kursu historycznego takie różnice nie powstają. Nie musimy się jednak martwić, że dokonamy jakichś rozliczeń niepoprawnie, gdyż możemy powierzyć je programom do obliczania różnic kursowych.

Program do obliczania różnic kursowych obliczy za nas, ile one wynoszą i nie popełni przy tym błędu. Ponadto dzięki niemu można prowadzić ewidencję dokumentów sprzedaży i zakupów. Program stosuje do rozliczeń dwie metody: FIFO i zrównoważoną.

Galeria zdjęć:
usługi prawnicze
radca prawny
prawnik
oprogramowanie
Dodany przez Dorota Kłak, w dniu 15/10/2015

Czystki na ministerstwie finansów Uzbekistanu - zwolniono ponad 500 osób

562 pracowników ministerstwa finansów Uzbekistanu zwolniono na związku z poleceniem prezydenta Szawkata Mirzijojewa, by resort "wykorzenił nieefektywność" pozbył się "szpiclów" szargających jego reputację - podał na środę Reu...

Więcej na ten temat

rss icon Eksperci: Sytuacja na Rosji powinna bardziej połączyć gospodarkę Polski krajów nadbałtyckich

Polska ma historyczną szansę zacieśnić relacje gospodarcze polityczne z Litwą, Łotwą Estonią. Jeżeli rząd będzie lobbować za naszymi interesami, to z większą łatwością wygra, mając za sobą te kraje twierdzi ekonomista analityk gospodarczy Łukasz Białek.

rss icon Były menedżer Volkswagena skazany na więzienie na związku z aferą spalinową

Były menedżer Volkswagena na Detroit Oliver Schmidt, który przyznał się, że pomagał firmie unikać przepisów dotyczących czystości powietrza, został skazany na siedem lat więzienia grzywnę na wysokości 400 tys. dol. - podał na czwartek serwis BBC.

rss icon Ekspert: Bruksela nie był na stanie powstrzymać budowy Nord Streamu 2

Bruksela nie był na stanie powstrzymać budowy Nord Streamu 2. Gazociąg najprawdopodobniej powstanie, a wypowiedzi niemieckiego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela to potwierdzają - mówi Katja Yafimava, ekspertka Oxford Institute for Energy Studies.

Zobacz także:

Copyright ©2019. rev. 4.0. [ ]

kwiecień 2018 listopad 2017 lipiec 2017 lipiec 2016 październik 2015 lipiec 2015 kwiecień 2015 marzec 2015 styczeń 2015 październik 2014